top of page

Fodervärd
Info till blivande delägare/fodervärdar

Avtal:

Naturligtvis använder vi oss av Svenska Kennelklubbens avtal.

Enligt fodervärdsavtalet får uppfödaren ta högst två valpkullar på en tik innan den övergår i fodervärdens ägo. Har dessa två kullar inte tagits innan tiken fyllt 5 år övergår äganderätten till fodervärden. När det gäller hanhundar finns det större variation, man kan välja mellan x antal parningar eller tills dess att hunden uppnått en viss ålder. Vi betalar försäkringen första året, därefter tar fodervärden över den kostnaden. Vaccinationer och veterinärbesök bekostas av fodervärden. Anmälningsavgifter till utställningar eller tävlingar betalas i regel av den som vill ställa ut eller tävla hunden. Om jag önskar ställa ut/tävla hunden betalar jag alltså alla kostnader som detta medför om vi inte kommit överens om något annat. Allt finns specificerat i avtalet mellan uppfödaren och fodervärden för att inte oklarheter skall uppkomma.

Delägaravtal:

Valpen säljs med bibehållen avelsrätt till reducerat pris = ½ priset. Uppfödaren har rätt till 1 valpkull på en tik, detta före tiken fyller 5 år. När det gäller hanhundar finns det större variation, man kan välja mellan x antal parningar eller tills dess att hunden uppnått en viss ålder. Allt finns specificerat i avtalet mellan uppfödaren och delägaren för att inte oklarheter skall uppkomma.

Hunden: 

Eftersom jag tror på de kombinationer jag gör önskar jag naturligtvis behålla valp i det flesta kullar för mitt framtida avelsarbete. Då jag har begränsat med tid och plats ser jag fodervärdsavtal/delägarskap som en bra lösning. Det är oerhört viktigt att vi är överens och att den tilltänkta fodervärden förstår innebörden av att vara fodervärd/delägare och att vi får en bra kontakt. Valpen du som fodervärd får är den valp som jag ”plockar” ut med tanke på min framtida avel.

Förutsatt att den lämpar sig för detta när tiden är inne.

Jag vill att mina foderhundar ställs ut och den måste bli aktiverad på något sätt. Hunden ska ges ett foder som är godkänt av mig. Vid ev byte av foder kontakta mig först. Hunden skall höftledsröntgas & mentaltestas när den är 12-18 månader gammal.

Uppfödaren: 

Jag är väldigt mån om ”mina” hundar, valpköpare och fodervärdar. Nås, gör jag alltid om det skulle vara något och förväntar mig att bli uppdaterad om hur din nya familjemedlem utvecklas. Speciellt om något oväntat dyker upp såsom sjukdomar eller olyckor.

Delägare/fodervärd: 

Vi har önskemål om att du bor inom ca 10 mils radie från oss.
Vi vill att du skall ha tid med och intresse av att träna din hund och att ställa ut hunden. Du behöver inte ha erfarenhet av detta sedan tidigare MEN måste ha tid och en vilja att lära dig.

Det är viktigt att fodervärden förstår att han/hon måste sköta hunden i enlighet med de krav som jag har, jag vill bli informerad/tillfrågad vid beslut gällande hunden. Det är viktigt att hålla hunden i mycket god kondition hela tiden så jag kan hämta den inför utställningar/tävlingar, parning och valpning. Naturligtvis meddelar jag i GOD TID om och när jag vill ”låna” hunden. Delägaren/fodervärden skall tala om första dagen när tiken löper och ha henne tillgänglig för parning och valpning. I de fall fodervärden har en hanhund på foder ska denne hålla hanen tillgänglig för parningar. En delägare/fodervärd som har en fodertik måste vara införstådd med att tiken kommer att vara hemma hos mig i ca 2,5 – 3 månader i samband med valpning.

Jag vill naturligtvis att ni skall se hunden som er egen från första dagen och att vi skall ha en öppen och rak kommunikation så att inte missförstånd uppstår.

Parning/Valpar:

Jag handhar parning och valpning av mina tikar, om inget annat överenskommes vid denna tidpunkt. Det innebär att tiken kommer att paras för att sedan komma hem till mig för valpning. Tiken stannar hos mig tills valparna är ca 8 veckor gamla.

Jag står för de kostnader som uppkommer i samband med parning, valpning ex. tilläggsförsäkring, byte av foder, veterinärkostnader. För och nackdelar med att vara fodervärd. Om delägaren/fodervärden är intresserad av utställning eller tävling så kan man genom ett fodervärdskap få en mycket lovande valp. Att man även har mig som uppfödare som alltid finns där om det uppstår något är ett plus.

Jag som uppfödare, är väldigt angelägen om att samarbetet fungerar och att fodervärd och valp trivs med varandra. Jag ställer krav på delägaren/fodervärden, genom att hunden ska miljötränas och socialiseras. För mig är det en stor tillgång att ha bra fodervärdar då jag inte kan ha fler hundar än jag hinner med.

Alla valpar kommer kanske inte att lämpa sig för avel.
Det är mycket som skall klaffa vad gäller HD, mentalitet, sundhet & friskhet mm. Jag som uppfödare gör alltid mitt bästa för att skapa de absolut bästa förutsättningarna men några garantier finns det aldrig. Jag vill enbart ha delägare/fodervärdar som är villiga att leva efter dessa kriterier, och som kan ge sin hund ett underbart hem med massor av kärlek. När du/ni noga övervägt detta och skulle kunna tänka er en sådan lösning, föreslår jag att du hör av dig till mig, så vi kan träffas och prata igenom avtalet samt se om vi kan trivas med varandra.

1959273_851946861501982_3116419492619783
bottom of page